De trends van 2013

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn de volgende tien trends gesignaleerd in het trendrapport van MVO Nederland.

VoordeWereldvanMorgen_W413_H226_CRCenter95

1. Serious business
De eerste trend is dat MVO steeds meer als serious business wordt gezien. De problemen op het gebied van duurzaamheid vragen om steeds urgentere maatregelen, en hierdoor wordt het vrijblijvende karakter van MVO steeds dwingender.

2. Glazenhuis
De toekomst van bedrijven is dat ze steeds meer in glazenhuizen komen te zitten: iedereen kan naar binnen binnenkijken bij de organisaties.

3. Ondernemingen naar ontwikkelingslanden
Ontwikkelingslanden worden gezien als de opkomende economieën en daarom gaan steeds meer Nederlandse bedrijven daar ondernemen.

4. Meten van niet financiële waarden
In de berekening van kosten worden niet financiële waarden en maatschappelijke factoren vrijwel nooit meegenomen. Hier komt steeds meer vraag naar en de eerste bedrijven zijn gestart met een impactmeting.

5. Van groot naar klein
Kleine lokale initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond.

6. Mission Zero
De uitstoor van CO2 moet snel drastisch omlaag, bedrijven moeten hierin het voortouw nemen door over te gaan op Mission Zero.

7. Circulaire economie
De trend is niet meer bezitten en weggooien, maar steeds meer gaan we richting een economie van delen en hergebruiken.

8. Veranderende relatie werkgever en werknemer
Werken wordt steeds meer een way of life en ondanks dat de werkloosheid stijgt, krimpt binnen enkele jaren de beroepsbevolking enorm. Dit heeft grote gevolgen voor werk en leven.

9. Gezonde bedrijven
Gezondheid zal een grotere rol gaan spelen binnen bedrijven, omdat de nadruk van het zorgsysteem steeds meer op preventie en gezondheid komt te liggen.

10. Nederland voedt de wereld
Kennis van Nederlandse bedrijven op het gebied van grootschalige productie kan gebruikt worden om de voedselproblematiek in de wereld aan te pakken.

Lees hier het volledige rapport over de trens van 2013 op het gebied van MVO.

Reacties zijn gesloten.