Een duurzaam kantoor, de moeite waard?

Wanneer u binnen uw bedrijf maatregelen wilt treffen op het gebied van energiebesparing, zijn er verschillende mogelijkheden. Nu steeds meer bedrijven overgaan tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, is dit een onderwerp dat op een groeiend aantal werkvloeren aandacht krijgt. Het begint vaak op kleine schaal, waarbij u kunt denken aan opties als klimaatbeheersing, het uitdoen van lampen in ruimtes waar niet gewerkt wordt en het promoten van carpoolen. Maar wanneer uw bedrijf door groei bijvoorbeeld gaat verhuizen naar een nieuw pand, kunt u door te kiezen voor een duurzaam gebouw eens écht het verschil maken.

Wat maakt een gebouw duurzaam?

duurzame-gebouwenEen goede vraag, want in principe ziet u uw kantoorgebouw vooral als vier muren met een dak waarbinnen de dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden. Toch wordt er bij het ontwerpen van deze gebouwen op vele vlakken rekening gehouden met het duurzame karakter. Zo wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen, waarbij u kunt denken aan speciaal daarvoor geselecteerd hout. Ook wordt er gerecycled door oude funderingen en sloopmateriaal te gebruiken. Tot slot wordt er met tal van maatregelen op het gebied van isolatie en energiebesparing voor gezorgd dat het werken binnen een dergelijk gebouw ook effectiever is.

De duurzaamheidsgraad van een woning of kantoor kan wordt uitgedrukt in het energieprestatiecertificaat. Deze waakt over de energetische kwaliteit van het gebouw en geeft inzicht over het energieverbruik. Op basis hiervan kunnen aanbevelingen worden gemaakt om de woning of het kantoor energiebesparender te maken en op deze manier deze dus ook rendabeler te maken.

Duurzaam ook duurder?

Door deze investeringen wordt er vaak nogal tegenop gekeken om over te schakelen op een duurzaam gebouw. Ook de huurprijs ligt vaak hoger dan bij niet duurzame gebouwen, gemiddeld bent u per maand 10,7% meer aan huur kwijt. Uit onderzoek blijkt echter dat de besparingen die daar tegenover staan, het wel degelijk de moeite waard maken om te kiezen voor een duurzaam gebouw. Het voordeel dat hiermee behaald wordt is namelijk flink groter dan het verschil in de huurprijs die u betaalt. Naast de makkelijke alledaagse maatregelen die u kunt treffen, is het bij een verhuizing dan ook zeker aan te raden om eens serieus een duurzaam kantoor te overwegen.

Reacties zijn gesloten.