Intern draagvlak creëren voor MVO

Als de directie binnen een organisatie besluit om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de cultuur van de organisatie te verweven, moet daar intern draagvlak voor gecreëerd worden. Verandering is voor medewerkers vaak lastig en moet daarom in kleine stapjes gaan. Een stappenplan dat bij iedere organisatie ingevoerd kan worden, is er niet. Geen bedrijf is immers hetzelfde.

Ontwikkelingsfase

MVO in de organisatie opnemen, betekent altijd een verandering in de bedrijfscultuur. Het startpunt van de organisatie bepalen is dan ook de eerste stap die ondernomen moet worden. Verschillende modellen die gaan over de fasen van veranderingen, kunnen helpen bij het bepalen in welke fase de organisatie zich op dat moment bevindt. Begint het bedrijf bijvoorbeeld net pas echt met MVO of zijn de medewerkers al bekend met MVO-projecten? Zijn medewerkers flexibel of werken ze al jaren op dezelfde manier? Deze vragen kunnen helpen om inzicht te krijgen in het proces waar de organisatie doorheen moet. Door precies in kaart te brengen waar de organisatie en medewerkers precies staan, kan een passend plan bedacht worden om draagvlak voor MVO te creëren.

Geef het goede voorbeeld

Om medewerkers echt te betrekken bij de MVO-werkzaamheden, moet het onderdeel worden van de kernactiviteiten. Nieuwe medewerkers moeten daarom meteen op de eerste dag kennis maken met de activiteiten op gebied van MVO. Betrek iedereen binnen de organisatie bij de veranderingen, het kan zijn dat iemand van onderaf creatieve ideeën heeft op gebied van duurzaamheid. Het belangrijkste is uiteindelijk dat alle leidinggevende laten zien dat ze betrokken en toegewijd zijn. Op het moment dat zij het goede voorbeeld geven, kunnen medewerkers hier geïnspireerd door raken. Als u bang bent dat uw leidinggevenden nog niet goed genoeg zijn in het creëren van draagvlak en het betrekken van medewerkers bij hun beleid, dan kan dit het moment zijn om ze een management opleiding te laten volgen.  Dat is sowieso een duurzame investering in uw MVO beleid maar ook in uw medewerker.

Niet bij iedere organisatie zal er even snel draagvlak zijn voor MVO. Een duidelijke visie en doelstellingen helpen om medewerkers te betrekken bij de activiteiten op het gebied van MVO.

Reacties zijn gesloten.