Maatschappelijk verantwoord ondernemen

images

imagesOp het moment dat een bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu, is het bedrijf  maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen (MVO), ook wel duurzaam ondernemen genoemd.

De drie uitgangspunten voor duurzaam ondernemen zijn de volgende drie p’s:

People (sociaal)

Onder people worden de sociale prestaties van de onderneming gerekend. Dit gaat niet alleen om het personeel maar ook om hoe de organisatie presteert naar de maatschappij in ruimere zin.  Dit kan gaan over kinderarbeid, omkoping, man-vrouw verhoudingen, discriminatie, enzovoort.

Planet (ecologisch)

Bij planet wordt gekeken naar de prestaties van de onderneming op het gebied van milieu in ruime zin. Dit gaat vooral over hoe een onderneming de milieubelasting aanpakt. Thema’s die te maken hebben met dit onderdeel zijn onder andere schoner produceren, eco-efficiency, milieuzorg en ketenbeheer.

Profit (economisch)

In dit onderdeel gaat het niet alleen om de financiële prestaties van het bedrijf zoals de omzet of winst, maar gaat het meer om economisch gerelateerde thema’s zoals werkloosheid, politieke betrokkenheid, uitbesteding en de effecten van de diensten en producten. Ook onderdelen als sponsoring en winstbestemming passen onder de kop profit.

Andere kenmerken van maatschappelijk of duurzaam ondernemen zijn dat het in alle bedrijfsprocessen van de onderneming is opgenomen. Bij iedere bedrijfsmatige beslissingen worden er afwegingen gemaakt tussen de belangen van de verschillende betrokken partijen. Een MVO programma ziet er voor iedere organisatie anders uit. Het MVO programma heeft ook geen eindbestemming maar is een continue proces van aanpassen van de doelen die worden nagestreefd.

MVOEr zijn een aantal redenen om duurzaam of maatschappelijk ondernemen in een organisatie toe te passen. Organisaties die bezig zijn met MVO kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan een veranderende omgeving omdat ze efficiënter en innovatiever zijn.  Daarnaast kan er winst geboekt worden op het gebied van kostenbesparing doordat er bewust wordt geproduceerd waardoor er minder afval is en minder energie wordt verbruikt. Doordat ook people belangrijk zijn in de organisatie is een MVO bedrijf een aantrekkelijke werkgever: dit leidt tot tevreden werknemers en minder ziekteverzuim. Het MVO-beleid kan ook in het voordeel werken op het gebied van imago. Niet alleen op het gebied van subsidie en krediet aanvragen hebben duurzame bedrijven een streepje voor, ook de consument gaat steeds meer bewust kopen. De overheid koop op het moment alleen bij bedrijven die minstens aan de duurzame eisen voldoen.

 

Reacties zijn gesloten.