Overheid werkt aan duurzaamheid met Green Deal

In onze weg naar een schonere wereld ligt er bij iedereen een verantwoordelijkheid. Niet alleen bij burgers en bedrijven, maar zeker ook bij de overheid. De Rijksoverheid heeft met de zogenaamde Green Deal nu een goede manier gevonden om ook haar steentje bij te dragen aan een beter milieu. Dat gebeurde natuurlijk al deels met subsidies en andere maatregelen, maar de Green Deal pakt het toch net even anders aan. In plaats van met geld te schuiven, wordt er hierbij juist gekeken naar mogelijkheden om reeds bedachte initiatieven makkelijker op te zetten. Op die manier moet maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds vanzelfsprekender worden.

Uitgangspunt is een project waarvan duidelijk is dat deze rendabel is, maar om één of andere reden nog niet gerealiseerd is. Dit kan bijvoorbeeld komen door belemmerende regelgeving, die een drempel vormt voor het uitvoeren van het project. De Rijksoverheid kijkt in zo’n geval waar er mogelijkheden liggen om dit te versoepelen. Andere taken van de overheid in dit project zijn het leveren van kennis en het met elkaar in contact brengen van verschillende partijen. Green Deal is in dit opzicht dus meer een samenwerkingsverband dan een subsidieregeling. Een werkwijze die aansluit bij het idee van de overheid dat duurzaamheid rendabeler gerealiseerd moet kunnen worden.

Om in aanmerking te komen voor steun vanuit Green Deals, moet een project wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet er allereerst een heldere doelstelling gevormd worden en moet er aantoonbaar op een duurzame wijze economische groei te realiseren zijn. Het wachten op resultaat moet daarbij niet te lang duren, dit zal bij voorkeur al binnen drie jaar zichtbaar zijn. Ook is het belangrijk dat degene die het project indient ook zelf actief is binnen de uitvoering hiervan. Tot slot moet het na realisatie ook eenvoudig navolging kunnen vinden bij andere geïnteresseerden.

Een voorbeeld van een Green Deal is de samenwerking tussen Woonbron en energieleverancier Eneco. Zij gaan onder andere het energiebewustzijn van de bewoners verbeteren door middel van energiemonitoring en communicatie daaromheen. Uiteraard wordt ook het energievoorschot aangepast als de bewoners het goed oppakken. Eneco besteedt op zijn website ook al veel aandacht aan energiebesparing & bewustwording en ondersteund deze waarden ook met de digitale thermostaat die het mogelijk maakt om op ieder willekeurig moment inzicht te geven in het energieverbruik.

Reacties zijn gesloten.