Politiek en MVO

Er zijn geen wetten met betrekking tot MVO, maar er zijn wel gedragscodes waar ondernemingen zich vrijwillig aan kunnen houden. De overheid vindt dat de verantwoordelijkheid van duurzaam ondernemen ligt bij de organisaties zelfs. Wel proberen ze duurzaamheid te stimuleren, door zelf bijvoorbeeld alleen duurzaam in te kopen.

sidebar-mvo_Nieuws-Project afbeeldingVoor multinationale bedrijven zijn de OESO-richtlijnen opgesteld. De richtlijnen geven handvatten op verschillende gebieden van MVO ondernemen zoals ketenverantwoordelijkheden. De Nederlandse overheid maakt zo samen met 43 landen duidelijk wat men van multinationale bedrijven verwacht. De Nederlandse overheid steunt bedrijven alleen op gebied van internationale handels- en investeringsactiviteiten wanneer zij de richtlijnen naleven.

OESO heeft tien hoofdthema’s waarop er de richtlijnen zijn gebaseerd. De eerste zijn uitgangspunten en ketenbeheer en is het algemene beginsel van internationale handel, waarbij het naleven van de lokale regels de leidraad zijn. Het tweede aandachtspunt is de informatieverstrekking, bedrijven horen openheid te geven met betrekking tot basisgegevens, inhoudelijke en aanvullende informatie. Naast de overheid hebben ook ondernemingen verantwoordelijkheid met betrekking tot mensenrechten, zoals een beleid waarin de mensenrechten worden gewaarborgd.

1194741202440Ook worden er richtlijnen gegeven op gebied van arbeidsverhoudingen en milieu. De consumentenbelangen worden beschermd doordat organisaties eerlijke informatie moeten verstrekken en de persoonsgegevens moeten beschermen. Op het gebied van wetenschap en technologie moeten ondernemingen zoveel mogelijk bijdragen aan de ontwikkelingen in andere landen. De overheid vindt concurrentie een belangrijk gegeven en middels de richtlijnen voor mededinging wordt dit zoveel mogelijk gestimuleerd. De belastingregels in het land waar zakengedaan wordt, moeten ook strikt worden nageleefd.

De enige richtlijn die wel strafbaar is die met betrekking tot corruptie, dit is in Nederland strafbaar, zelfs wanneer de handelingen in het buitenland plaatsvinden. Via de OESO-richtlijnen wordt corruptie zoveel mogelijk bestreden. Organisaties worden gevraagd zoveel mogelijk transparantie te geven.

Reacties zijn gesloten.